Góp nhặt lời vàng

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Nếu mình chưa phải là bậc thượng lưu, vượt thắng bên kia bờ giác thì hãy để tâm nơi giáo pháp, ôn tầm kinh điển, rút ra nghĩa lý tinh hoa, truyền bá tuyên dương, tiếp dẫn hậu lai, đó là cách trả ơn cho Phật tổ…

Đạo khả đạo phi thường đạo

Nhiều người cứ tưởng mình thông minh hay trí thức, nhưng thực ra đời sống của họ rất dễ bị ảnh hưởng bởi nhiều thứ: Chuyện lớn có thể là cuộc bầu cử ở Mỹ, đại hội Đảng của Trung Cộng; và nhỏ hơn, có thể chỉ là điệu nhảy Gangnam Style của anh chàng Park Jae Sang thoạt nhảy ra từ bóng tối…

Mười phương pháp tu hành

Tâm chỉ bất động khi nào tâm an trụ hay thấy được sự thật, chân lý bất biến. Bởi vậy trong mọi chuyện, mọi việc, mình phải phát triển con mắt biết thẩm thấu sự thật hay chân lý, gọi là trạch pháp nhãn. Phải biết nhìn xuyên thủng hiện tượng hay hình tướng để biết đặng chân lý…


xem các tin khác

The Origin of Buddhist Meditation

Tác giả:INTRODUCTION

The problem of the earliest form of Buddhism
The biggest problem in Buddhist Studies is that nobody knows what the Buddha taught.

This is not because of an absence of early literary sources (in Pali, Sanskrit, Chinese, Tibetan, etc.) that claim to contain his teachings. The problem rather, is that recent studies have shown that the early texts appear to contain a number of doctrinal differences,1 and it is not clear which formulations might be authentic and go back to the Buddha. The historical claims of the early Buddhist sects only add to the general scepticism. All claim that their canonical literature was compiled at the first council of shortly after the Buddha’s death. Unfortunately, however, there are numerous differences between the various canons, even in the details about the extent and classification of the canon supposedly compiled at the first council. Because of this Lamotte has commented: ‘It would be absurd to claim that all those canons were fixed at the very beginnings of Buddhism.’2 It seems that the composition of early Buddhist literature was ongoing, and this casts doubt on the antiquity of any canonical text…

Каждый анализ поисковой оптимизации проверяет эффективность сайта, опираясь на эти факторы ранжирования Студия Topodin, Но если десять лет назад делили собственность государственную, то сегодня добрались и до частной