Góp nhặt lời vàng

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Nếu mình chưa phải là bậc thượng lưu, vượt thắng bên kia bờ giác thì hãy để tâm nơi giáo pháp, ôn tầm kinh điển, rút ra nghĩa lý tinh hoa, truyền bá tuyên dương, tiếp dẫn hậu lai, đó là cách trả ơn cho Phật tổ…

Đạo khả đạo phi thường đạo

Nhiều người cứ tưởng mình thông minh hay trí thức, nhưng thực ra đời sống của họ rất dễ bị ảnh hưởng bởi nhiều thứ: Chuyện lớn có thể là cuộc bầu cử ở Mỹ, đại hội Đảng của Trung Cộng; và nhỏ hơn, có thể chỉ là điệu nhảy Gangnam Style của anh chàng Park Jae Sang thoạt nhảy ra từ bóng tối…

Mười phương pháp tu hành

Tâm chỉ bất động khi nào tâm an trụ hay thấy được sự thật, chân lý bất biến. Bởi vậy trong mọi chuyện, mọi việc, mình phải phát triển con mắt biết thẩm thấu sự thật hay chân lý, gọi là trạch pháp nhãn. Phải biết nhìn xuyên thủng hiện tượng hay hình tướng để biết đặng chân lý…


xem các tin khác

The Middle Length Discourses of the Buddha

Tác giả:Preface

THE PRESENT WORK OFFERS a complete translation of the Majjhima Nikāya, The Middle Length Discourses of the Buddha, one of the major collections in the Sutta Piṭaka or “Basket of Discourses” belonging to the Pali Canon. This vast body of scriptures, recorded in the ancient Indian language now known as Pali, is regarded by the Theravāda school of Buddhism as the definitive recension of the Buddha-word, and among scholars too it is generally considered our most reliable source for the original teachings of the historical Buddha Gotama.

This translation is an extensively revised version of an original draft translation made by the distinguished English scholar-monk Bhikkhu Ñāṇamoli (1905–1960). During his eleven years’ life in the Buddhist Order, passed entirely at the Island Hermitage in south Sri Lanka, Ven. Ñāṇamoli had rendered into English some of the most difficult and intricate texts of Pali Buddhism, among them the encyclopaedic Visuddhimagga. Following his premature death at the age of fifty-five, three thick, handbound notebooks containing a handwritten translation of the entire Majjhima Nikāya were found among his effects. However, although all 152 suttas of the Majjhima had been translated, the work was obviously still in an ongoing process of revision, with numerous crossouts and overwritings and a fair number of unresolved inconsistencies. The translation also employed an experimental scheme of highly original renderings for Pali doctrinal terms that Ven. Ñāṇamoli had come to prefer to his earlier scheme and had overwritten into the notebooks. He had used this new set of renderings in several of his final publications, offering an explanation for his choices in an appendix to The Minor Readings and The Illustrator of Ultimate Meaning, his translation of the Khuddakapāṭha and its commentary...

Новых клиентов никогда не бывает много интернет реклама размещение: Продвижение сайта в Яндекс «Поисковая система Яндекс» Поисковая система «Яндекс» признана лидирующей в России