Góp nhặt lời vàng

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Nếu mình chưa phải là bậc thượng lưu, vượt thắng bên kia bờ giác thì hãy để tâm nơi giáo pháp, ôn tầm kinh điển, rút ra nghĩa lý tinh hoa, truyền bá tuyên dương, tiếp dẫn hậu lai, đó là cách trả ơn cho Phật tổ…

Đạo khả đạo phi thường đạo

Nhiều người cứ tưởng mình thông minh hay trí thức, nhưng thực ra đời sống của họ rất dễ bị ảnh hưởng bởi nhiều thứ: Chuyện lớn có thể là cuộc bầu cử ở Mỹ, đại hội Đảng của Trung Cộng; và nhỏ hơn, có thể chỉ là điệu nhảy Gangnam Style của anh chàng Park Jae Sang thoạt nhảy ra từ bóng tối…

Mười phương pháp tu hành

Tâm chỉ bất động khi nào tâm an trụ hay thấy được sự thật, chân lý bất biến. Bởi vậy trong mọi chuyện, mọi việc, mình phải phát triển con mắt biết thẩm thấu sự thật hay chân lý, gọi là trạch pháp nhãn. Phải biết nhìn xuyên thủng hiện tượng hay hình tướng để biết đặng chân lý…


xem các tin khác

The Genesis of the Bodhisattva Ideal

Tác giả:Foreword

About Hamburg Buddhist Studies Buddhism has enjoyed a prominent place in the study of Asian religious ideas at Hamburg University for almost 100 years, ever since the birth of Buddhist Studies in Germany. We are proud that our program is housed in one of the pioneering academic institutions in Europe at which the study of Buddhism became a core subject for students focusing on the religious dimensions of South and Central Asia.

With this new publication series, the Center for Buddhist Studies at Hamburg University aims to honor this long-standing commitment to research and share the results of this tradition with the community of scholars and the wider public. Today, Buddhist Studies as an academic discipline makes use of a broad variety of approaches and methods. The field now covers contemporary issues as much as it delves into the historic aspects of Buddhism. Similarly, the questions shaping the field of Buddhist Studies have broadened. It has become clear that understanding Buddhist phenomena as they occur today, as well as how these  phenomena are rooted in a distant past, is not a luxury. Rather, such understanding is one of the many challenging duties of modern multicultural societies in a globalized world…

topodin, Итак, априори мы имеем следующие стандартные условия работы по раскрутке сайта в поисковых системах: - Десять (Пять, Три) мест на первой странице результатов выдачи поисковых систем, на которые претендуют огромное количество желающих, - Методы ранжирования поисковых систем, которые не дают 100% гарантий попадания отдельно взятого сайта в ТОП10 (ТОП5, ТОП3), Таким образом, можно отметить, что условия работ по поисковому продвижению сайта не позволяют в большинстве случаев дать 100% гарантий попадания именно вашего сайта в ТОП10 (ТОП5, ТОП3) выдачи поисковых систем