Góp nhặt lời vàng

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Nếu mình chưa phải là bậc thượng lưu, vượt thắng bên kia bờ giác thì hãy để tâm nơi giáo pháp, ôn tầm kinh điển, rút ra nghĩa lý tinh hoa, truyền bá tuyên dương, tiếp dẫn hậu lai, đó là cách trả ơn cho Phật tổ…

Đạo khả đạo phi thường đạo

Nhiều người cứ tưởng mình thông minh hay trí thức, nhưng thực ra đời sống của họ rất dễ bị ảnh hưởng bởi nhiều thứ: Chuyện lớn có thể là cuộc bầu cử ở Mỹ, đại hội Đảng của Trung Cộng; và nhỏ hơn, có thể chỉ là điệu nhảy Gangnam Style của anh chàng Park Jae Sang thoạt nhảy ra từ bóng tối…

Mười phương pháp tu hành

Tâm chỉ bất động khi nào tâm an trụ hay thấy được sự thật, chân lý bất biến. Bởi vậy trong mọi chuyện, mọi việc, mình phải phát triển con mắt biết thẩm thấu sự thật hay chân lý, gọi là trạch pháp nhãn. Phải biết nhìn xuyên thủng hiện tượng hay hình tướng để biết đặng chân lý…


xem các tin khác

The Buddha anh His Teachings
Many valuable books have been written by Eastern and Western scholars, Buddhists and non-Buddhists alike, to present the life and teachings of the Buddha to those who are interested in Buddhism. Amongst them one of the most popular works is still The Light of Asia by Sir Edwin Arnold. Many Western truth-seekers were attracted to Buddhism by this world-famous poem.

Congratulations of Eastern and Western Buddhists are due to the learned writers on their laudable efforts to enlighten the readers on the Buddha-Dhamma. This new treatise is another humble attempt made by a member of the Order of the Sangha, based on the Pāli Texts, commentaries, and traditions prevailing in Buddhist countries, especially in Ceylon.

The first part of the book deals with the Life of the Buddha, thc second with the Dhamma, the Pāli term for His Doctrine. The Buddha-Dhamma is a moral and philosophical system which expounds a unique path of Enlightenment, and is not a subject to be studied from a mere academic standpoint.

The Doctrine is certainly to be studied, more to be practised, and above all to be realized by oneself. Mere learning is of no avail without actual practice. The learned man who does not practise the Dhamma, the Buddha says, is like a colourful flower without scent.

He who does not study the Dhamma is like a blind man. But, he who does not practise the Dhamma is comparable to a library...

Мы хотим помочь вам работать над вашим бизнесом, и не быть заложником маркетинговых войн в сети Topodin, При раскрутке сайта, нами учитываются нюансы продвижения в данной тематики