Góp nhặt lời vàng

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Nếu mình chưa phải là bậc thượng lưu, vượt thắng bên kia bờ giác thì hãy để tâm nơi giáo pháp, ôn tầm kinh điển, rút ra nghĩa lý tinh hoa, truyền bá tuyên dương, tiếp dẫn hậu lai, đó là cách trả ơn cho Phật tổ…

Đạo khả đạo phi thường đạo

Nhiều người cứ tưởng mình thông minh hay trí thức, nhưng thực ra đời sống của họ rất dễ bị ảnh hưởng bởi nhiều thứ: Chuyện lớn có thể là cuộc bầu cử ở Mỹ, đại hội Đảng của Trung Cộng; và nhỏ hơn, có thể chỉ là điệu nhảy Gangnam Style của anh chàng Park Jae Sang thoạt nhảy ra từ bóng tối…

Mười phương pháp tu hành

Tâm chỉ bất động khi nào tâm an trụ hay thấy được sự thật, chân lý bất biến. Bởi vậy trong mọi chuyện, mọi việc, mình phải phát triển con mắt biết thẩm thấu sự thật hay chân lý, gọi là trạch pháp nhãn. Phải biết nhìn xuyên thủng hiện tượng hay hình tướng để biết đặng chân lý…


xem các tin khác

Satipatthana The Direct Path to Realization

Tác giả:INTRODUCTION

The present work, which is the combined outcome of my Ph.D. research at the University of Peradeniya in Sri Lanka and my own practical experience as a meditating monk, attempts a detailed exploration of the significance and the practice of mindfulness meditation according to its exposition in the Satipatthana Sutta, and placed « within its early Buddhist canonical and philosophical context.

Mindfulness and the proper way of putting it into practice are certainly topics of central relevance for anyone keen to tread the Buddha's path to libera Hon. Yet for a proper understanding and implementation of mindfulness meditation the original instructions by the Buddha on satipatthana need to be taken into consideration. In view of this, my inquiry is in particular concerned with the discourses recorded in the four main Nikayas and the historically early parts of the fifth Nikaya as centrally important source material…

методы продвижения услуг: Как вывести свой сайт в ТОП поисковых систем Главная >,>, Статьи >,>, Страница 4 >,>, Как вывести свой сайт в ТОП поисковых систем Способы вывести сайт в топ поисковых систем