Góp nhặt lời vàng

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Nếu mình chưa phải là bậc thượng lưu, vượt thắng bên kia bờ giác thì hãy để tâm nơi giáo pháp, ôn tầm kinh điển, rút ra nghĩa lý tinh hoa, truyền bá tuyên dương, tiếp dẫn hậu lai, đó là cách trả ơn cho Phật tổ…

Đạo khả đạo phi thường đạo

Nhiều người cứ tưởng mình thông minh hay trí thức, nhưng thực ra đời sống của họ rất dễ bị ảnh hưởng bởi nhiều thứ: Chuyện lớn có thể là cuộc bầu cử ở Mỹ, đại hội Đảng của Trung Cộng; và nhỏ hơn, có thể chỉ là điệu nhảy Gangnam Style của anh chàng Park Jae Sang thoạt nhảy ra từ bóng tối…

Mười phương pháp tu hành

Tâm chỉ bất động khi nào tâm an trụ hay thấy được sự thật, chân lý bất biến. Bởi vậy trong mọi chuyện, mọi việc, mình phải phát triển con mắt biết thẩm thấu sự thật hay chân lý, gọi là trạch pháp nhãn. Phải biết nhìn xuyên thủng hiện tượng hay hình tướng để biết đặng chân lý…


xem các tin khác

Pháp Tạng – Số 05
KÍNH MỪNG VU LAN  PHẬT LỊCH 2554 - DƯƠNG LỊCH 2010

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn đức Tăng  - Ni,

Thưa quý Phật tử, quý thiện hữu tri thức và độc giả gần xa.

Vu Lan – hai tiếng gọi thân thương đã thấm sâu vào trong ký ức của dân tộc Việt. Người Việt từ ngàn xưa đến hôm nay luôn đưa tinh thần hiếu đạo lên hàng đầu; vì vậy tinh thần Mục Liên cứu mẹ đã được người con Việt tiếp nhận một cách trọn vẹn.

Mùa Vu Lan Báo hiếu lần thứ 2554 – Dương lịch 2010 lại về, chúng ta hãy cùng nhau gia tâm hơn nữa trong xứ mệnh hoằng pháp độ sanh, mang giáo lý giải thoát đi vào đời bằng chính những hành động thiết thực. Chúng ta không chỉ có chánh kiến, chỉ thuần túy nhắc lại lời Phật dạy, mà điều tối cần thiết là sống đời sống Phật tức là thể hiện đầy đủ Giới – Định – Tuệ…