Góp nhặt lời vàng

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Nếu mình chưa phải là bậc thượng lưu, vượt thắng bên kia bờ giác thì hãy để tâm nơi giáo pháp, ôn tầm kinh điển, rút ra nghĩa lý tinh hoa, truyền bá tuyên dương, tiếp dẫn hậu lai, đó là cách trả ơn cho Phật tổ…

Đạo khả đạo phi thường đạo

Nhiều người cứ tưởng mình thông minh hay trí thức, nhưng thực ra đời sống của họ rất dễ bị ảnh hưởng bởi nhiều thứ: Chuyện lớn có thể là cuộc bầu cử ở Mỹ, đại hội Đảng của Trung Cộng; và nhỏ hơn, có thể chỉ là điệu nhảy Gangnam Style của anh chàng Park Jae Sang thoạt nhảy ra từ bóng tối…

Mười phương pháp tu hành

Tâm chỉ bất động khi nào tâm an trụ hay thấy được sự thật, chân lý bất biến. Bởi vậy trong mọi chuyện, mọi việc, mình phải phát triển con mắt biết thẩm thấu sự thật hay chân lý, gọi là trạch pháp nhãn. Phải biết nhìn xuyên thủng hiện tượng hay hình tướng để biết đặng chân lý…


xem các tin khác

Pháp Tạng – Số 02
KÍNH MỪNG VU LAN

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn đức Tăng  - Ni,

Thưa quý Phật tử, quý thiện hữu tri thức và độc giả gần xa.

Hôm nay mùa Vu Lan – Báo Hiếu, Phật lịch 2553 – Dương Lịch 2009 lại về như tiếng chuông cảnh tỉnh, nhắc nhở người con Phật ở khắp năm châu hãy sống với tinh thần hiếu đạo.

SEO «,под ключ», topodin, ?? в то же время важен другой момент - пользователь, который ищет ответ на какой либо вопрос и вбивает в поисковую систему слова этого запроса, навряд ли будет искать адрес вашего сайта или же излагать свой вопрос в виде длинного словосочетания с уникальным спряжением