Góp nhặt lời vàng

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Nếu mình chưa phải là bậc thượng lưu, vượt thắng bên kia bờ giác thì hãy để tâm nơi giáo pháp, ôn tầm kinh điển, rút ra nghĩa lý tinh hoa, truyền bá tuyên dương, tiếp dẫn hậu lai, đó là cách trả ơn cho Phật tổ…

Đạo khả đạo phi thường đạo

Nhiều người cứ tưởng mình thông minh hay trí thức, nhưng thực ra đời sống của họ rất dễ bị ảnh hưởng bởi nhiều thứ: Chuyện lớn có thể là cuộc bầu cử ở Mỹ, đại hội Đảng của Trung Cộng; và nhỏ hơn, có thể chỉ là điệu nhảy Gangnam Style của anh chàng Park Jae Sang thoạt nhảy ra từ bóng tối…

Mười phương pháp tu hành

Tâm chỉ bất động khi nào tâm an trụ hay thấy được sự thật, chân lý bất biến. Bởi vậy trong mọi chuyện, mọi việc, mình phải phát triển con mắt biết thẩm thấu sự thật hay chân lý, gọi là trạch pháp nhãn. Phải biết nhìn xuyên thủng hiện tượng hay hình tướng để biết đặng chân lý…


xem các tin khác

Pháp Tạng – Số 01
Lời ngỏ:

Kính bạch chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni,

Kính thưa chư vị độc giả, chư thiện nam tín nữ Phật tử gần xa,

Khi đức Thế Tôn bắt đầu chuyển pháp luân nơi vườn Lộc Uyển, thì giá trị nhân bản chân chính của con người được khẳng định từ đó. Chúng sinh trong đời ngũ trược ác thế, thân mạng như sậy yếu nhỏ bé, cố vươn lên từ cõi đất khô cằn sỏi đá, nhưng một khi lắng nghe được âm thanh sư tử hống của đấng Đại hùng cất lên thì trong cõi tịch mịch hoang vu, đất tâm liền ngời sáng, tùng địa dũng xuất, hiện lên như những đóa sen bất nhiễm bởi lòng từ bi và trí tuệ. Những điều này, chúng con đã học được từ Tam tạng giáo điển.

Chỗ hay không bù lại được chỗ dở, cái còn không thấm vào đâu so với cái mất, năm tháng làm Phật sự mãi như nụ cười trong cõi mộng, những gì học được, góp nhặt được từ tinh hoa giáo điển, từ trải nghiệm bản thân, chúng con mạo muội kết thành Tập san Pháp Tạng và lưu trữ trên website www.bodephatquoc.com, xin kính dâng lên chư vị thưởng lãm.

Ngưỡng mong chư Tôn thiền đức, chư vị thức giả và Phật tử rộng lòng đón nhận và chỉ giáo cho chúng con mở rộng đôi mắt chánh kiến.

Trân trọng kính dâng.
Ban biên tập.

, ТИЦ — <, 50, трафик — <, 50 чел topodin, В последнем изменение выдачи происходит незаметнее и за больший промежуток времени (не считая внедрение алгоритмов антиспама)