Góp nhặt lời vàng

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Nếu mình chưa phải là bậc thượng lưu, vượt thắng bên kia bờ giác thì hãy để tâm nơi giáo pháp, ôn tầm kinh điển, rút ra nghĩa lý tinh hoa, truyền bá tuyên dương, tiếp dẫn hậu lai, đó là cách trả ơn cho Phật tổ…

Đạo khả đạo phi thường đạo

Nhiều người cứ tưởng mình thông minh hay trí thức, nhưng thực ra đời sống của họ rất dễ bị ảnh hưởng bởi nhiều thứ: Chuyện lớn có thể là cuộc bầu cử ở Mỹ, đại hội Đảng của Trung Cộng; và nhỏ hơn, có thể chỉ là điệu nhảy Gangnam Style của anh chàng Park Jae Sang thoạt nhảy ra từ bóng tối…

Mười phương pháp tu hành

Tâm chỉ bất động khi nào tâm an trụ hay thấy được sự thật, chân lý bất biến. Bởi vậy trong mọi chuyện, mọi việc, mình phải phát triển con mắt biết thẩm thấu sự thật hay chân lý, gọi là trạch pháp nhãn. Phải biết nhìn xuyên thủng hiện tượng hay hình tướng để biết đặng chân lý…


xem các tin khác

Buddhism An Online Introduction
Introduction

In the course of its long history Buddhism has spread to every part of Asia. One result of this is that Buddhist concepts have come to be expressed in languages as diverse as Sanskrit, Pali, Tibetan, Chinese, Mongolian, Japanese, Korean, Thai, Sinhala, Vietnamese, Thai, Sinhala, Vietnamese and many more. Since this book is intended to reflect the cultural diversity of Buddhism, it contains terms drawn from all the major Buddhist languages. Following the scholarly convention, however, the primary language used is Sanskrit. Sanskrit served as the lingua franca of ancient India, just as Latin did in medieval Europe, and most of the translations made into other Asian languages were based on Sanskrit originals. The most important scriptures of Mahayana Buddhism were composed in a variant of Sanskrit known as Buddhist Hybrid Sanskrit, and many more. Since this book is intended to reflect the cultural diversity of Buddhism, it contains terms drawn from all the major Buddhist languages. Following the scholarly convention, however, the primary language used is Sanskrit. Sanskrit served as the lingua franca of ancient India, just as Latin did in medieval Europe, and most of the translations made into other Asian languages were based on Sanskrit originals. The most important scriptures of Mahayana Buddhism were composed in a variant of Sanskrit known as Buddhist Hybrid Sanskrit,…

Google+ и Twitter topodin, Скриншот кликабельный