Góp nhặt lời vàng

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Nếu mình chưa phải là bậc thượng lưu, vượt thắng bên kia bờ giác thì hãy để tâm nơi giáo pháp, ôn tầm kinh điển, rút ra nghĩa lý tinh hoa, truyền bá tuyên dương, tiếp dẫn hậu lai, đó là cách trả ơn cho Phật tổ…

Đạo khả đạo phi thường đạo

Nhiều người cứ tưởng mình thông minh hay trí thức, nhưng thực ra đời sống của họ rất dễ bị ảnh hưởng bởi nhiều thứ: Chuyện lớn có thể là cuộc bầu cử ở Mỹ, đại hội Đảng của Trung Cộng; và nhỏ hơn, có thể chỉ là điệu nhảy Gangnam Style của anh chàng Park Jae Sang thoạt nhảy ra từ bóng tối…

Mười phương pháp tu hành

Tâm chỉ bất động khi nào tâm an trụ hay thấy được sự thật, chân lý bất biến. Bởi vậy trong mọi chuyện, mọi việc, mình phải phát triển con mắt biết thẩm thấu sự thật hay chân lý, gọi là trạch pháp nhãn. Phải biết nhìn xuyên thủng hiện tượng hay hình tướng để biết đặng chân lý…


xem các tin khác

Am Mây Ngủ – Thích Nhất Hạnh
Классическая гидромеханическая передача (ГМП) состоит из гидродинамического трансформатора и механической части, в которую входят фрикционные муфты, тормоза и планетарные механизмы (в конструкцию ГМП может входить три, а в серии OffRoad даже четыре пакета планетарных передач), а также система управления, которая отвечает за автоматическое переключение передач, Студия Topodin, Blog Форекс аналитика на 6 января + Топ фундаментальных факторов на неделю Прогноз форекс на сегодня —, 6 января 2014 года Здравствуйте друзья! Вашему вниманию первый в 2014 году выпуск аналитики биржевых инструментов